Közbeszerzési eljárások eredményei

Közbeszerzési eljárások eredményei

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT?

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

 

tájékoztató

az eljárás eredményéről

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR?

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Epöl Község Önkormányzata

 

Postai cím: Kossuth L. u. 8

 

Város/Község: Epöl

 

Postai irányítószám: 2526                   

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

 

Címzett: Muszela Imre polgármester

Telefon: 06-30-4199-426

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Fax: 06-33-448-544

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.epol.hu

 

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szint?                                           

Közszolgáltató                                             

Regionális/helyi szint?                                X

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]                                                   

Közjogi szervezet                                        

Egyéb                                                            

 


I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

X Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                         

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 SzabadIdő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):                     

 Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                         

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                           

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                         

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            

 Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                           

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások                                       

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

 Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]   

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X

 


II. SZAKASZ: A szerződés TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Korszerű orvosi rendelő létrehozása Epölön

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) Építési beruházás                        X

b) Árubeszerzés                           

c) Szolgáltatás                                

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

X

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória száma   

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió                 

A teljesítés helye:

Epöl község

NUTS-kód  HU 213               

A teljesítés helye

                    

                    

NUTS-kód                 

A teljesítés helye

               

               

NUTS-kód                  

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése                                                                

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések   

II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

Nyílt                                              

Meghívásos                                   

Tárgyalásos                                   

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Korszerű orvosi rendelő létrehozása Epölön

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

fő tárgy

45200000-9

-  -

 

 

 

 

További tárgy(ak)

 

45221250-9

45261310-0

45262522-6

45262800-9

45300000-0

45410000-4

 

             

II.2) A szerződés(ek) értéke


II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal)   18 749 672                                                

 Pénznem: HUF     

 

 

X   

 

25

 

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

                                                  

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

                                                  

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

 

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 

 

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

 

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti  eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor

igen                    nem

III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

X

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli                            Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos                               

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos                            

III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárás-fajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

igen                    nem X

III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben):

                                                       

III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás

X

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

                   

 

III.2) bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás         X

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat                       a következő részszempontok alapján

Részszempont

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

Súlyszám

          

          

          

          

          

Részszempont

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                

Súlyszám

          

          

          

          

          

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?                                                                                             igen    nem

 

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: 250/2009

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?                igen    nem X

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

előzetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: //  (év/hó/nap)                

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                         Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) 

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: //  (év/hó/nap)                    

Egyéb korábbi közzététel          

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: //  (év/hó/nap)                        

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?                igen X   nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

előzetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: //  (év/hó/nap)                

Ajánlati/részvételi felhívás        X                  VAGY                         Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9116/2009  (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/05/19  (év/hó/nap)                

Egyéb korábbi közzététel          

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: //  (év/hó/nap)              

 

IV. szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzodés száma:     Megnevezése                                               

IV.1) A szerződéskötés tervezett Időpontja:     2009/07/16   (év/hó/nap)

IV.2) A benyújtott ajánlatok száma: 3

IV.3) A nyertes ajánlattev?  neve és címe

Hivatalos név: Komárom-Esztergom megyei Épít?, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

Postai cím: 2890 Tata Bacsó Béla u. 12

 

Város/Község: Tata

 

Postai irányítószám: 2890

Ország: magyar

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Telefon: 34/487-921

Internetcím (URL):

Fax: 34/487-921

 

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val   

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal)                                                                          Pénznem      

 

 

    

 

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal)  18 749 672                                                                                                                                             Pénznem HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)

 

18 749 672/ legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)    27 510 290                                                                                                                                 Pénznem: HUF                 

 

 

X   

    

 

25

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:          az évek számát             VAGY           a hónapok számát 

A szerződés határozatlan Időtartamra szól?             igen                    nem

IV.5) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?                                                                                                                                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:                   (arab számmal)    Pénznem:      

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                     

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki  többváltozatú ajánlatott tett?              igen      nem X

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen      nem X

               


V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy                                       igen X     nem
programmal kapcsolatos-e?

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

Korszerű orvosi rendelő létrehozása Epölön

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszer KDOP-5.2.1/A-2008-0061 kódszámú pályázat

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés Időpontja (adott esetben)

Dátum: 2009/07/06  (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

                                                                                          

                                                                                          

V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás X             kisvállalkozás                        középvállalkozás                            egyéb

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

                                                                                          

                                                                                          

Cím:

                                                                                          

                                                                                          

Ellenszolgáltatás összege:

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val   

ÁFA (%)

Érték (arab számmal)                              Pénznem      

    

,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több  -----------------

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

                                    (név)                                          (cím)

                     (székhely szerinti ország)            (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E részből az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma:  (arab számmal)

V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: //  (év/hó/nap)

 

V.2.7) Egyéb információk:

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/10  (év/hó/nap)

 

 

 

Joomla templates by a4joomla