2010.04.22

2010.04.22. Jegyzőkönyv

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Az Epöl Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április

               22-én tartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak:         Muszela Imre                      polgármester

                                    Kovács Gábor                   alpolgármester

                                   Csenki Mihály                     képviselő

                                   ifj. Csenki Mihály               képviselő

                                   Villányi Imre                        képviselő

                                   Wencz Péter                       képviselő

                                   Mike Hajnalka                     jegyző

 

Távol lévő képviselő: Muszela Szabolcs

                                        Tácsik Attila

 

 

Muszela Imre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés összehívása a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései alapján, telefonon történt. A sürgősséget az indokolja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal néhány pályázat esetén képviselő-testületi hozzájáruló nyilatkozatot kér, melynek pótlására rövid a határIdő és a következő soros ülés dátuma már későn van a hiánypótlás határIdőben történő teljesítésére.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét, melyet a képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal elfogad.

 

N a p i r e n d


1.) képviselő-testületi hozzájárulás civil szervezetek által benyújtott pályázatok

     támogatásáról.

     Előadó: Muszela Imre polgármester

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA


1.) Napirend: képviselő-testületi hozzájárulás civil szervezetek által benyújtott

                        pályázatok támogatásáról.

 

Muszela Imre polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy már több alkalommal is említette, hogy községünkből 3 civil szervezet nyújtott be pályázatot a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében még 2009. novemberében. A Falufejlesztési Közalapítvány a tájház belső felújítására, az Epöli Polgárőr Egyesület eszközbeszerzésekre, a Faluközösségi Egyesület pedig a Búzavirág Népdalkör részére új népviseleti ruhára és mobil színpad készítésére adott be pályázatot. A pályázatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal befogadta. A civil szervezetek pályázatához szükséges volt önkormányzati támogató nyilatkozat, melyet polgármesterként meg is adott minden pályázathoz. A pályázatok befogadása után újabb hiánypótlási felhívás érkezett, mely szerint a polgármesterek támogató nyilatkozatához szükséges a képviselő-testületek ez irányú felhatalmazása. Fentiek alapján tehát kéri a képviselő-testületet, hogy adjon támogató nyilatkozatot a civil szervezetek által benyújtott pályázatok támogatásához és felhatalmazást annak aláírására.

 

A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal meghozta a következő határozatot:

 

            21/2010.(IV.22.) Ökt. határozat

            képviselő-testületi hozzájárulás civil szervezetek által benyújtott

            pályázatok támogatásáról.

 

A:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            támogatja a Falufejlesztési Közalapítványnak a

            Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében

a tájház belső felújítására benyújtott pályázatát.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos

            támogató nyilatkozat és egyéb más nyilatkozatok

            megtételére. Ezzel együtt a pályázattal kapcsolatos

            eddigi nyilatkozatát is jóváhagyja.

 

B:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            támogatja az Epöli Polgárőr Egyesületnek a

            Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében

eszközbeszerzésre benyújtott pályázatát.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos

            támogató nyilatkozat és egyéb más nyilatkozatok

            megtételére. Ezzel együtt a pályázattal kapcsolatos

            eddigi nyilatkozatát is jóváhagyja.

 

C:        Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete

            támogatja a Faluközösségi Egyesületnek a

            Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader program keretében

eszközbeszerzésre benyújtott pályázatát.

            Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos

            támogató nyilatkozat és egyéb más nyilatkozatok

            megtételére. Ezzel együtt a pályázattal kapcsolatos

            eddigi nyilatkozatát is jóváhagyja.

 

            HatárIdő: azonnal

            Felelős:    képviselő-testület és polgármester

 

 

Mivel több tárgy, bejelentés nem volt, így Muszela Imre polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

 

            Muszela Imre                                                                     Mike Hajnalka

            polgármester                                                                         jegyző

Joomla templates by a4joomla