Közbeszerzések

Éves közbeszerzési terv

Epöl Község Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési terve [1]
A közbeszerzés tárgya és mennyiség [2]  CPV kódIrányadó eljárásrendTervezett eljárási típus Időbeli ütemezésSor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére [3]?
az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés [4] megvalósításának tervezett Időpontja
 szerződés teljesítésének várható Időpontja vagy a szerződés Időtartama
 I. Árubeszerzés      
       
       
 II. Építési beruházás      
Orvosi rendelő építése45000000meghívásosegyszer?2009 II. n.év2010 II.n.évigen
       
 III. Szolgáltatás-megrendelés      
       
       
IV. Építési koncesszió      
       
       
V. Szolgáltatási koncesszió      
       
       
  

A 2009. évi Közbeszerzési Tervet Epöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 20/2009. (III.30.) Ökt. határozatával jóváhagyta.

  


[1] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

[2] Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elér?, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[3] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölend?.

[4] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

Joomla templates by a4joomla